جبهه فکری انقلاب اسلامی

امام به ما آموخت انتظار در مبارزه هست. سید شهیدان اهل قلم

جبهه فکری انقلاب اسلامی

امام به ما آموخت انتظار در مبارزه هست. سید شهیدان اهل قلم

جبهه فکری انقلاب اسلامی

پایگاه اطلاع رسانی واحد جهاد علمی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام

پیام های کوتاه

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

حب نفس یا خودپرستی؛

                    ریشه همه وابستگی هاست؛

                                                                    و نفی آن منشأ همه قدرت هاست.

سید مرتضی آوینی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۱ ، ۲۱:۴۵
افسر جنگ نرم

   مکتب «اگزیستانسیالیسم» از مکاتب مهم و تأثیرگذار در قرون معاصر است که از «کرکگور» شروع می شود و در «هایدگر» به اوج خود می رسد. امروزه فلاسفه متعددی را به دلیل داشتن اشتراکات، ذیل این مکتب قرار می دهند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۱ ، ۲۳:۳۸
افسر جنگ نرم

   متن پیش رو معرفی اجمالی از نحوه پیدایش سنت تجربه گرایی و پیشرفت آن می باشد. سنت تجربه گرایی در غرب از «فرانسیس بیکن» شروع می شود. وی برای اولین بار بر روش تجربی در پیشبرد علوم تأکید می کند و عقل گرایی ارسطویی را نفی می کند. پس از جان بیکن، ماده گرایی «توماس هابز» مطرح می شود و پس از آن به تجربه گرایی «جان لاک» پرداخته شده است. لاک در عین تجربه گرایی، قائل به وجود جوهر جسم و جوهر نفس نیز هست.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۱ ، ۲۳:۲۷
افسر جنگ نرم

   بحث در باب چگونگی شکل گیری و تکامل علوم انسانی در غرب و ماهیت آن نسبت به علوم طبیعی از سرفصل های مهم غرب شناسی است. خصوصا بحث روش در این علوم که بیشتر مطمح نظر فلاسفه مغرب زمین قرار گرفته و در فلسفه علم و به طور خاص فلسفه علوم انسانی بدان پرداخته شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۱ ، ۲۳:۱۹
افسر جنگ نرم